: : ข้อมูลส่วนตัวของคุณ 21/11/2539 : :


กิ๊ก
ชื่อ-นามสกุล : 
นางสาววิชุตา  จันทรมาศ
ชื่อเล่น : 
กิ๊ก
วันเกิด : 
21 พ.ย. 2539
อายุ : 
22
เพศ : 
E-mail : 
Kookkiklovena@gmail.com
Homepage : 
http://
ที่อยู่ : 
119 ม.1 ต.ในเตา
อำเภอ : 
ห้วยยอด
จังหวัด : 
0
รหัสไปรษณีย์ : 
92130
เบอร์โทรศัพท์ : 
0884483394
กำลังศึกษาที่ : 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง
ที่ทำงาน : 
งานอดิเรก :