Home | Sitemap | Contact Us | ภาษาไทย | English  
           
 
ชื่อผู้ใช้ :
*
รหัสผ่าน :
*
สมัครสมาชิก / Register
ลืมรหัสผ่าน
       
หน้าหลัก | เด็กในที่ปรึกษา | ประวัติ | สมุดเยี่ยม| ติดต่อเรา
 
นายโกศล แก้วรัตน์
ครู แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
 
ข่าวล่าสุด
น.ศ สามารถเข้าสอบ ออนไลน์ วิชาการขียนโปรแกราเว็บเบื้องต้น ตั้งแต่
วันที่ 1 กันนยายน 2561 ถึง วันที่ 10 กันยายน 2561
 
บทเรียนออนไลน์ / Learn
ชื่อหน่วยการเรียน
แบบทดสอบ
ใบงาน
ใบความรู้
1. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเว็บไซต์
2. การใช้โปรแกรม Dream Cs 6
3. การจัดตกแต่งข้อความ
4. การแต่งเว็บเพจด้วยรูปภาพ
5. การสร้างตาราง
6. การสร้างจุดเชื่อมโยง
7. การอัพโหลดเว็บเพจขั้นสู่ Internet
 
       
 
 
   
 
 
 
เว็บไซต์สื่อการเรียนการสอน
จัดทำโดย ครูโกศล แก้วรัตน์
ครูประจำแผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
copyright © 2015 - 2018 E-Learning KruKoson all rights reserved.