ข้อมูลอาคารสถานที่ || แผนที่การเดินทาง || แผนผังภายในวิทยาลัย || 
 

1. อาคารอำนวยการ 2. โรงอาหาร
3. สหการวิทยาลัย 4. บ้านพักครู
5. บ้านพักหญิงโสด 6. บ้านพักครู
7. บ้านพักชายโสด 8. สนามกีฬา
9. อาคารกาญจนาภิเษก 10. โรงจอดรถ
11. อาคารปฏิบัติการ 4,000

12. อาคารหอประชุม

13. อาคารเรียนแผนกช่างเชื่อมโลหะ 14. อาคารเรียนแผนกก่อสร้าง
15. อาคารชูลาภ (อาคารเรียนแผนกสามัญสัมพันธ์) 16. อาคารศูนย์วิทยบริการ
17. ศาลากลางน้ำ 18. อาคารโรงแรม
19. อาคารปฎิบัติการ แผนก อาหารฯ /คอมพิวเตอร์ธุรกิจ /เทคโนโลยีสารสนเทศ 20. อาคารสำนักงานพัสดุ
     
อัพเดทล่าสุดวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐ โดย Administrator  
วิทยาลัยการอาชีพห้วยยอด อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง
Copyright © 2009 Huaiyot I.C.E.C.- All Rights Reserved
สอบถามปัญหาหรือข้อสงสัยใด ๆ สามารถเมล์มาได้ที่ huaiyot_icec@hotmail.com