ติดต่อสอบถามงานส่งเสริมผลิตผล การค้า และประกอบธุรกิจ

23 ถนนเทศารัษฎา หมู่ที่ 2 ตำบลเขาขาว อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง 92130
โทรศัพท์ : 075 - 271495 โทรสาร : 075 - 272049

นางกัญยารัตน์   อั้นเต้ง
หัวหน้างาน
โทร 083-104-1445