กลับหน้าหลัก

         
งานอาชีวศึกษา ระบบทวิภาค
เลขที่ 23 ถนนเทศารัษฎา หมู่ที่ 2 ตำบลเขาขาว อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง 92130
โทรศัพท์ : 075 - 271495 โทรสาร : 075 - 272049 E-mail : huaiyot_icec@hotmail.com
กลับหน้าหลัก