ติดต่อสอบถามงานทวิภาคี

สำนักงาน อาคารวิทยบริการ
23 ถนนเทศารัษฎา หมู่ที่ 2 ตำบลเขาขาว อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง 92130

โทรศัพท์ : 075 - 271495 ต่อ 132 โทรสาร : 075 - 272049
E-mail : new_631@hotmail.co.th