วันเสาร์, 4 เมษายน 2563

ข่าววิทยาลัย

รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการงานพัสดุ
สอบถามรายละเอียด สำหรับนักเรียนสมัครใหม่ มอบตัว รายงานตัว ทางกลุ่ม Line นี้เลยครับ
รายงานตัวนักศึกษาใหม่’63 ผ่านทางไปรษณีย์เท่านั้น
ยกเลิกการรับใบ รบ. ปวช.3 และ ปวส.2
ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์รายงานตัว เข้าศึกษาต่อ ปวส.63
ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์รายงานตัว เข้าศึกษาต่อ ปวช.63
รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูพิเศษสอน
ยกเลิกการจัดงานพิธีมอบประกาศนียบัตร ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562
ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา แผนกพาณิชยกรรม เข้าร่วมโครงการ หัวชนฝา
ขอเชิญชวน น้อง ๆ เพื่อน ๆ เข้าร่วมโครงการ… สัมมนาเชิงปฏิบัติการการจัดการสำนักงาน แผนกวิชาเลขานุการ