วันเสาร์, 6 มิถุนายน 2563

ข่าววิทยาลัย

Announced of Huaiyot Industrial and Community Education College Urgently Require Full Time Native English Teacher (1 position)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประจำปีการศึกษา 2563 (รอบ 2)
รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูพิเศษสอน ในสาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง จำนวน 2 อัตรา
รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูพิเศษสอน ในสาขาวิชาภาษาต่างประเทศ (ภาษาจีน) จำนวน 1 อัตรา
การรับสมัครนักเรียน นักศึกษา ระดับ ปวช. และปวส. ประจำปีการศึกษา 2563 (รอบสอง)
สอบถามรายละเอียด สำหรับนักเรียนสมัครใหม่ มอบตัว รายงานตัว ทางกลุ่ม Line นี้เลยครับ
รายงานตัวนักศึกษาใหม่’63 ผ่านทางไปรษณีย์เท่านั้น
ยกเลิกการรับใบ รบ. ปวช.3 และ ปวส.2
ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์รายงานตัว เข้าศึกษาต่อ ปวส.63
ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์รายงานตัว เข้าศึกษาต่อ ปวช.63