วันพฤหัสบดี, 13 สิงหาคม 2563

ข่าววิทยาลัย

รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครู สาขาวิชาช่างกลโรงงานและเทคนิคการผลิต 1 อัตรา
Download เอกสารงานหลักสูตร 1-63
download เอกสารนิเทศนักศึกษาฝึกงาน 1/63
กำหนดการปฐมนิเทศนักเรียนนักศึกษาใหม่ ประจำปี 2563
รายชื่อและรหัสนักเรียน นักศึกษา ระดับชั้น ปวช.1 และ ปวส.1 ปีการศึกษา 2563
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการทดสอบสมรรถนะ เพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูพิเศษสอน
Announced of Huaiyot Industrial and Community Education College Urgently Require Full Time Native English Teacher (1 position)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประจำปีการศึกษา 2563 (รอบ 2)
รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูพิเศษสอน ในสาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง จำนวน 2 อัตรา
รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูพิเศษสอน ในสาขาวิชาภาษาต่างประเทศ (ภาษาจีน) จำนวน 1 อัตรา