โปรแกรมการแข่งขัน กีฬาสีภายใน ประจำปีการศึกษา 2562 ตะแบกเกมส์ ครั้งที่ 24

โปรแกรมการแข่งขันฟุตบอล ( ชาย / หญิง )

ระหว่าง วันที่ 3 - 12 กรกฎาคม  2562

วัน / เดือน / ปี
คู่ที่
ประเภท
เวลาการแข่งขัน
ระหว่าง
หมายเหตุ
ก.ค. 62
1
ชาย
14.30 - 15.10 น.
     
 
2
ชาย
15.10 - 16.00 น.
     
 
3
หญิง
16.00 - 16.40 น.
     
ก.ค. 62
4
หญิง
14.30 - 15.10 น.
     
5
ชาย
15.10 - 16.00 น.
     
6
ชาย
16.00 - 16.40 น.
     
ก.ค. 62
7
หญิง
14.30 - 15.10 น.
     
8
หญิง
15.10 - 16.00 น.
     
ก.ค. 62
9
ชาย
14.30 - 15.10 น.
     
10
ชาย
15.10 - 16.00 น.
     
ก.ค. 62
11
หญิง
14.30 - 15.10 น.
     
12
หญิง
15.10 - 16.00 น.
     
ก.ค. 62
13
หญิง
13.30 น.
ชิงชนะเลิศ
14
ชาย
14.30 น.
ชิงชนะเลิศ


โปรแกรมการแข่งขันวอลเลย์บอลชาย

ระหว่าง วันที่ 3 - 12 กรกฎาคม  2562

วัน / เดือน / ปี
คู่ที่
ประเภท
เวลาการแข่งขัน
ระหว่าง
หมายเหตุ
ก.ค. 62
1
ชาย
14.30 - 15.30 น.
     
 
2
ชาย
15.30 - 16.30 น.
     
ก.ค. 62
4
ชาย
14.30 - 15.30 น.
     
5
ชาย
15.30 - 16.30 น.
     
ก.ค. 62
7
ชาย
14.30 - 15.30 น.
     
8
ชาย
15.30 - 16.30 น.
     
ก.ค. 62
9
ชาย
14.30 - 16.30 น.
ชิงชนะเลิศ

โปรแกรมการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิง
ระหว่าง วันที่ 3 - 12 กรกฎาคม  2562

วัน / เดือน / ปี
คู่ที่
ประเภท
เวลาการแข่งขัน
ระหว่าง
หมายเหตุ
ก.ค. 62
1
หญิง
14.30 - 15.30 น.
     
 
2
หญิง
15.30 - 16.30 น.
     
ก.ค. 62
4
หญิง
14.30 - 15.30 น.
     
5
หญิง
15.30 - 16.30 น.
     
ก.ค. 62
7
หญิง
14.30 - 15.30 น.
     
8
หญิง
15.30 - 16.30 น.
     
ก.ค. 62
9
หญิง
14.30 - 16.30 น.
ชิงชนะเลิศ


โปรแกรมการแข่งขันเซปัคตะกร้อ ชาย / หญิง
ระหว่าง วันที่ 3 - 12 กรกฎาคม  2562

วัน / เดือน / ปี
คู่ที่
ประเภท
เวลาการแข่งขัน
ระหว่าง
หมายเหตุ
ก.ค. 62
1
หญิง
14.30 - 16.30
 
2
หญิง
 
3
ชาย
4
ชาย
ก.ค. 62
5
หญิง
14.30 - 16.30
6
หญิง
7
ชาย
8
ชาย
ก.ค. 62
9
หญิง
14.30 - 16.30
10
หญิง
11
ชาย
12
ชาย
ก.ค. 62
13
หญิง
14.30 - 16.30
ชิงชนะเลิศ
14
ชาย
ชิงชนะเลิศ


โปรแกรมการแข่งขันเปตอง ( ชาย/หญิง )

ระหว่าง วันที่ 3 - 12 กรกฎาคม  2562

วัน / เดือน / ปี
ประเภท
เวลาการแข่งขัน
สนามแข่งขัน
ผลการแข่งขัน
หมายเหตุ
ก.ค. 62
เดี่ยวชาย
14.30
เดี่ยวหญิง
14.30
ก.ค. 62
คู่ชาย
14.30
คู่หญิง
14.30
ก.ค. 62
ทีมชาย
14.30
ทีมหญิง
14.30
ก.ค. 62
คู่ผสม
14.30