วันเสาร์, 4 เมษายน 2563

รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูพิเศษสอน

ด้วยวิทยาลัยการอาชีพห้วยยอด จะดำเนินการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน ในสาขาวิชาดังต่อไปนี้

  1. ช่างไฟฟ้ากำลัง                     จำนวน  2  อัตรา
  2. ภาษาต่างประเทศ (ภาษาจีน) จำนวน  1  อัตรา

อัตราค่าตอบแทน เดือนละ 8,340 บาท /ค่าครองชีพตั้งแต่ 500 – 1,000 บาท

teacher-Electrician_Chinese-1