---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ประกาศ งานทะเบียน

เรื่อง การลงทะเบียนเรียน ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560

หลักสูตร ปวช.ทุกระดับชั้น วันพุธที่ 11 ตุลาคม 2560

หลักสูตร ปวส.ทุกระดับชั้น วันพฤหัสบดีที่ 12 ตุลาคม 2560

(หมายเหตุ : ค่าลงทะเบียนจะแจ้งให้ทราบในโอกาสต่อไป)

วิทยาลัยการอาชีพห้วยยอด

จะเปิดทำการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560

ในวันจันทร์ที่ 16 ตุลาคม 2560

<<<< เข้าสู่หน้าเว็บหลัก >>>>