ขอเชิญบุคลากร นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยการอาชีพห้วยยอด
ร่วมพิธีถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในวันศุกร์ที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๕๘
เวลา ๐๘.๐๐ น. ณ บริเวณหน้าเสาธง วิทยาลัยการอาชีพห้วยยอด


ร่วมลงนามถวายพระพรออนไลน์